Polityka prywatności

Niniejszy dokument wyszczególnia ważne informacje dotyczące wykorzystywania i ujawniania Danych Użytkownika gromadzonych w naszej witrynie.

Ta witryna wyraźnie i ściśle ogranicza swoje członkostwo i / lub przywileje przeglądania do osób dorosłych w wieku powyżej 18 lat. Wszystkim osobom, które nie spełniają tych kryteriów, surowo zabrania się dostępu lub przeglądania zawartości tej witryny. Nie poszukujemy ani nie gromadzimy świadomie żadnych informacji ani danych osobowych od osób, które nie osiągnęły pełnoletności.

ZEBRANE DANE

Użytkownicy mogą oglądać filmy bez rejestrowania się oraz bez gromadzenia i przetwarzania jakichkolwiek informacji.

Rejestracja jest wymagana do przesyłania filmów i uzyskiwania dostępu do innych funkcji.

Gromadzone informacje to: nazwa użytkownika, adres e-mail, rok urodzenia.

Pliki cookie: Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, możemy wysłać do jego komputera jeden lub więcej plików cookie, które jednoznacznie identyfikują sesję przeglądarki. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie. W przypadku usunięcia trwałego pliku cookie niektóre funkcje witryny mogą nie działać prawidłowo.

Informacje o plikach dziennika: Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, nasze serwery automatycznie rejestrują pewne informacje wysyłane przez przeglądarkę internetową, takie jak adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, odsyłający adres URL, typ platformy, nazwa domeny oraz data i godzina żądania.

Adres e-mail: Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami, możemy przechowywać zapis tej korespondencji.

ZASTOSOWANIA

Wszelkie przesłane przez użytkownika filmy mogą być rozpowszechniane za pośrednictwem Internetu i innych kanałów medialnych oraz mogą być oglądane przez ogół społeczeństwa.

Nie wykorzystujemy adresu e-mail ani innych danych osobowych użytkownika do wysyłania wiadomości handlowych lub marketingowych bez jego zgody.

Możemy wykorzystywać adres e-mail użytkownika do niemarketingowych celów administracyjnych.

Analizujemy zagregowane informacje o ruchu użytkowników, aby usprawnić nasze operacje hostingowe i poprawić jakość doświadczenia użytkownika.

UJAWNIANIE INFORMACJI

Nie udostępniamy danych osobowych użytkownika (takich jak imię i nazwisko lub adres e-mail) innym firmom zewnętrznym.

BEZPIECZEŃSTWO

Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła. Prosimy o nieudostępnianie nikomu swojego hasła.