18 U.S.C 2257

Pornowizjer.pl nie jest producentem (pierwotnym lub wtórnym) żadnej lub wszystkich treści znajdujących się na stronie. W odniesieniu do zapisów zgodnie z 18 USC 2257 dla treści znalezionych na tej stronie, uprzejmie prosimy o skierowanie prośby do strony, dla której treści zostały wyprodukowane.

Pornowizjer.pl to strona udostępniająca seks kamerki na żywo, która umożliwia ogólne oglądanie różnego rodzaju treści.

Pornowizjer.pl przestrzega następujących procedur w celu zapewnienia zgodności:

Wymagamy, aby wszyscy użytkownicy mieli ukończone 18 lat, aby przesyłać filmy.

Użytkownicy muszą potwierdzić, że mają ukończone 18 lat i potwierdzić, że przechowują nagrania wideo w treści oraz że mają ukończone 18 lat.