DMCA

Przestrzegamy wymogów dotyczących powiadamiania i usuwania określonych w § 512 ustawy Digital Millennium Copyright Act („DMCA”). Niniejsza witryna kwalifikuje się jako „dostawca usług” w rozumieniu ustawy DMCA. W związku z tym przysługuje jej pewna ochrona przed roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich, powszechnie określana jako „bezpieczna przystań”. W związku z tym potwierdzamy poniższe Zasady powiadamiania i usuwania dotyczące roszczeń o naruszenie praw autorskich przez naszych użytkowników.

Zawiadomienie o domniemanym naruszeniu:

Jeśli użytkownik uważa, że jego utwór został skopiowany w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o podanie następujących informacji:

(a) elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej;

(b) opis utworu chronionego prawem autorskim lub innej własności intelektualnej, która według użytkownika została naruszona;

(c) adres, numer telefonu i adres e-mail użytkownika;

(d) oświadczenie użytkownika, że jest w dobrej wierze przekonany, że sporne użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo;

(f) oświadczenie użytkownika, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że powyższe informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i że użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub własności intelektualnej lub jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub własności intelektualnej.

Procedura zdejmowania

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia w dowolnym momencie wszelkich materiałów lub działań na naszej stronie oraz materiałów, co do których istnieje podejrzenie, że naruszają prawo, lub w oparciu o fakty lub okoliczności, z których wynika, że naruszają prawo. Naszą polityką jest zamykanie kont osób wielokrotnie naruszających prawa autorskie, gdy jest to właściwe, i będziemy działać szybko, aby usunąć dostęp do wszystkich materiałów, które naruszają prawa autorskie innych osób, zgodnie z procedurą określoną w 17 U.S.C. § 512 Digital Millennium Copyright Act („DMCA”).

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji, zmiany lub uzupełnienia niniejszej polityki, a wszyscy użytkownicy powinni regularnie sprawdzać niniejsze warunki, aby być na bieżąco z takimi zmianami.